Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

Ο κ. Μιχαλόπουλος είναι o Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας από τον Δεκέμβριο του 2019.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας κέρδισε το βραβείο Κορυφαίας Θυγατρικής για την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου αριστείας σε απόδοση, υποστηρίζοντας παράλληλα την αποστολή της Microsoft να ενδυναμώσει κάθε άτομο και κάθε οργανισμό στον πλανήτη για να επιτύχει περισσότερα.

Πριν αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατείχε τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων & Δημόσιου Τομέα για την Microsoft στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, συμβάλλοντας σε σημαντικές εμπορικές επιτυχίες στις τρεις αγορές ευθύνης του, αλλά και στον συνολικό εκσυγχρονισμό του μοντέλου πωλήσεων της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, και στο πλαίσιο συνεργασίας του με μια ικανή ομάδα πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης για την υποστήριξη των κορυφαίων πελατών της Microsoft και στις τρεις αγορές, ανέπτυξε εμπειρογνωμοσύνη στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, με έμφαση στις προηγμένες τεχνολογίες, την υιοθέτηση του Cloud και λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο κ. Μιχαλόπουλος εντάχθηκε στο δυναμικό της Microsoft το 2014, με ευθύνη τη Διεύθυνση Πωλήσεων Καταναλωτικών Προϊόντων (Consumer Channels Group) για την Ελλάδα, προερχόμενος από τη Vodafone, με εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις πωλήσεων και marketing.

Είναι κάτοχος BEng in Electrical & Electronic Engineering από το University of Sussex, MSc in Communications & Signal Engineering από το Imperial College of Science and Technology του Λονδίνου και MBA από το Athens Laboratory of Business Administration (ALBA).