Προηγούμενα Συνέδρια

Technology Summit – 30 Ιουνίου 2022

30 Ιουνίου 2022 @ 08:30 - 18:30

Banking Summit – 22 Μαρτίου 2022

22 Μαρτίου 2022 @ 08:45 - 16:30