Διευθύνων Σύμβουλος της “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας” Α.Ε.

Ο Αριστείδης Σωτηρόπουλος εξελέγη Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. τον Αύγουστο του 2019.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ΕΔΥΤΕ εξελίχθηκε ως ένας από τους βασικούς εκτελεστικούς βραχίονες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας COVID-19.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1998. Το 2004 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην περιοχή των Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ. Συνέχισε την πορεία του ως Ερευνητής και Διαχειριστής Συστημάτων στο ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ. Στη συνέχεια εργάστηκε ως Διαχειριστής Εθνικών και Ευρωπαϊκών Έργων στο ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και στην ΕΔΥΤΕ (τότε ΕΔΕΤ) Α.Ε. Έγινε PMI Project Management Professional το 2013. Το 2014 ορίστηκε Επικεφαλής των Διοικητικών Λειτουργιών και Οικονομικής Διαχείρισης στην ΕΔΕΤ Α.Ε.