Τράπεζα Πειραιώς

2022-03-01T13:01:25+03:00

Η Τράπεζα Πειραιώς διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες λύσεις και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους 5,5 εκατομμύρια πελάτες της. Με συνεχείς επενδύσεις σε προϊόντα αιχμής, αλλά και στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, η Τράπεζα Πειραιώς και οι άνθρωποί της έχουν στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών με πλήρη κάλυψη των αναγκών τους. Ο μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς επιφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ, καταδεικνύοντας για άλλη μία φορά την εγγενή δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων της. Η αξιοποίηση ευκαιριών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας [...]