Η Τράπεζα Πειραιώς διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες λύσεις και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους 5,5 εκατομμύρια πελάτες της.

Με συνεχείς επενδύσεις σε προϊόντα αιχμής, αλλά και στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, η Τράπεζα Πειραιώς και οι άνθρωποί της έχουν στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών με πλήρη κάλυψη των αναγκών τους.

Ο μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς επιφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ, καταδεικνύοντας για άλλη μία φορά την εγγενή δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων της. Η αξιοποίηση ευκαιριών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αποτελούν βασικά σημεία της στρατηγικής της.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει νέες πρωτοβουλίες, με στόχο να στηρίξει την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας την αύξηση της υγιούς πιστωτικής ζήτησης και τους πόρους του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δράση για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε διατηρήσιμη ανάπτυξη, η ενίσχυση ειδικά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πολυετή κρίση και η στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις, όπως αυτή της κλιματικής αλλαγής, είναι στην κορυφή των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Τράπεζας Πειραιώς.

website: https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes