Η Εθνική Τράπεζα, με μια πορεία 181 ετών στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, με δυναμική συμβολή στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και στον αναπτυξιακό της μετασχηματισμό.

Σήμερα ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας απασχολεί  συνολικά 8.800 εργαζόμενους. Διαθέτει ευρύ δίκτυο διανομής στην Ελλάδα, με 355 μονάδες και 1.433 ΑΤΜ  και παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες μέσω των εναλλακτικών ηλεκτρονικών δικτύων (internet, phone και mobile banking), εξασφαλίζοντας ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία στις καθημερινές συναλλαγές των πελατών της.

H ευρεία πελατειακή βάση, η καλή φήμη, το υψηλό μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις και οι ενισχυμένοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, της διασφαλίζουν επαρκή ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και επισφραγίζουν τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με την πελατεία της.

Η Τράπεζα στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δίνοντας έμφαση στη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων, στην τόνωση του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας, καθώς και στην ενίσχυση της νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

website: nbg.gr