Διευθύνων Σύμβουλος, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ο κ. Ηλίας Ξηρουχάκης διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο χρηματοπιστωτικό τομέα σε ανώτερες και ανώτατες διευθυντικές θέσεις τραπεζών
και άλλων χρηματοπιστωτικών εταιρειών τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Οι περισσότεροι από τους οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε συγκαταλέγονται στους παγκόσμιους ηγέτες του τομέα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητάς.

Τη δεκαετία του 1990 κατείχε θέσεις στην Visa International (στο Λονδίνο, έδρα της εταιρείας για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) καθώς και στο Thomson Reuters (στο Ηνωμένο Βασίλειο) ως Senior αναλυτής Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος (DCM). Στην Ελλάδα υπηρέτησε με επιτυχία σε ανώτερες και ανώτατες διευθυντικές θέσεις διοίκησης σε τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Marfin Popular Bank, Γενική Τράπεζα, Interbank) καθώς και σε άλλες εταιρίες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα (Interamerican Cards – Geniki Καρτών και Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών , Marfin collections services, Zeus Recovery Fund κλπ).

Είναι απόφοιτος του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Λονδίνου, κατέχει πτυχίο (με τιμητική διάκριση) στις επιστήμες της διοίκησης , τις ποσοτικές μεθόδους επιχειρηματικών προβλέψεων και τα μικροοικονομικά. Διαθέτει επίσης πτυχίο Master (MSc) στα μακροοικονομικά και τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής ένωσης από το Πανεπιστήμιο Exeter του Ηνωμένου Βασιλείου, έχοντας ειδικευτεί στην νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κοινό νόμισμα. Επιπρόσθετα κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Master Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση, με ειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων (Credit & Operational Risk) και στα Ηλεκτρονικά/Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών, από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Τέλος είναι απόφοιτος του Διεθνούς μεταπτυχιακού Προγράμματος για εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικών Συμβουλίων (International Directors Banking Program) του Πανεπιστημίου INSEAD (Γαλλία), με εξειδίκευση στην Εταιρική Διακυβέρνηση Διεθνών Τραπεζικών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.