Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος,
Επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης, EMEIA

O Δρ. Λάζαρος Πολυμενάκος (Δίπλωμα ΕΜΠ ’89, MS MIT ’92, Ph.D. MIT ’95) είναι Εταίρος στην ΕΥ, και Επικεφαλής Τεχνητής Ευφυΐας για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ. Εργάζεται σε έργα AI για Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (NLP), Υπολογιστική Όραση (Vision), Διαλογικά Συστήματα (Dialog) και αναπαράσταση γνώσης (knowledge representation) για τους πελάτες της EY και για την ανάπτυξη καινοτόμων νέων λύσεων. Καθ ‘όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έχει προτείνει καινοτόμα έργα και έχει προσελκύσει χρηματοδότηση για ερευνητικές πρωτοβουλίες. Διαχειρίστηκε μεγάλες και γεωγραφικά διασκορπισμένες ομάδες και παρέδωσε με επιτυχία περισσότερα από 20 έργα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης. Πριν την EY, διετέλεσε διευθυντής ανώτερης βαθμίδας στο ερευνητικό τμήμα Amazon Alexa AI με εφαρμογή στο Alexa Dialog και διευθυντής έρευνας στο IBM T.J Watson Research Center στο τμήμα Implicit Learning Dialog Systems. Έχει υπηρετήσει επίσης σε ακαδημαϊκές θέσεις στο Deree College, AIT, και CMU, φτάνοντας στο επίπεδο του Αναπληρωτή Κοσμήτορα στο AIT. Το ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο του Δρ. Πολυμενάκου έχει οδηγήσει σε περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, περισσότερες από 70 εργασίες σε διεθνή συνέδρια, και σε ένα βιβλίο για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Έχει 13 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ΗΠΑ και ΕΕ), είναι μέλος του IEEE και έχει υπηρετήσει στην οργανωτική επιτροπή και αξιολόγηση σε διάφορα διεθνή περιοδικά, συνέδρια και εργαστήρια (Fred Summer School 2020, Neurips Dialog Workshop 2018, DSTC6 & 7 προκλήσεις σε συστήματα διαλόγου, WebSci-09, ΑΙΑΙ-07, PIMRC-07, ΑΙΑΙ-06, ICSLP-06).