Διευθυντής Πληροφορικής, Mytilineos Group

Ο κ. Φατόλας είναι ανώτερο στέλεχος με περισσότερα από είκοσι επτά χρόνια εμπειρίας στην Πληροφορική, απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ξεκίνησε την καριέρα του ως μέλος της βασικής ομάδας της Forthnet, του πρώτου παρόχου διαδικτύου στην Ελλάδα. Υπό διαφορετικούς ρόλους, τα επόμενα είκοσι χρόνια βίωσε την ταχεία εξέλιξη του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, κατευθύνοντας την Πληροφορική στην στήριξη της ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες.

Τα έξι τελευταία χρόνια είναι ο Διευθυντής Πληροφορικής της MYTILINEOS, εκτελώντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού σε ολόκληρο τον οργανισμό, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές που ταιριάζουν στις επιχειρηματικές ανάγκες και υποστηρίζουν το όραμα της εταιρίας. Οι στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας και της συνεργασίας, μέσω της ομογενοποίησης των διαδικασιών και της εμπειρίας των χρηστών, παράλληλα με την διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.