Διευθύνων Σύμβουλος, Kyndryl Ελλάδας και Κύπρου

Ο Απόστολος Λεωνιδόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Kyndryl Ελλάδας και Κύπρου. Ο Απόστολος έχει περισσότερα από 33 χρόνια εμπειρίας στις πωλήσεις, την πληροφορική και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού από διαφορετικούς ηγετικούς ρόλους. Έχει υπάρξει επικεφαλής σε πολλά στρατηγικά έργα πληροφορικής σε όλες τις βιομηχανίες, βοηθώντας τους τοπικούς πελάτες να μετασχηματιστούν ψηφιακά και να δημιουργήσουν σύγχρονες υποδομές πληροφορικής. Πριν ενταχθεί στην Kyndryl, ο Απόστολος ήταν Manager της μονάδας IBM Global Technology Services στην ίδια περιοχή, όπου ήταν υπεύθυνος για τις πωλήσεις και την υποστήριξη για το πλήρες φάσμα προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής.