Η Vodafone Ελλάδας είναι μέλος του Ομίλου Vodafone, ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών στον κόσμο. Με μοναδική τεχνογνωσία και ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό, η Vodafone επενδύει σε ψηφιακές υποδομές για το μέλλον, στηρίζει με αξιοπιστία τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων και συμβάλλει ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Η Vodafone επενδύει διαρκώς στο mobile δίκτυό της, ενώ διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά δίκτυα οπτικών ινών στην Ελλάδα, παρέχοντας υψηλές ταχύτητες, καινοτόμα προϊόντα και ποιοτικές υπηρεσίες σταθερής, κινητής, Internet και τηλεόρασης. Μέσα από την δραστηριότητά της, η Vodafone φιλοδοξεί να χτίσει μία ψηφιακή κοινωνία που θα επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, θα είναι ανοιχτή σε όλους και δεν θα επιβαρύνει τον πλανήτη. Παράλληλα, μέσα από το Ίδρυμα Vodafone υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

website: www.vodafone.gr