Η Quantpart of Qualco Group, είναι ένας ανεξάρτητος, διαχειριστής NPL, με άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και αξιολογημένος από τον οίκο Fitch, ο οποίος διαχειρίζεται επί του παρόντος περισσότερα από 12 δισ. ευρώ απαιτήσεων. Η Quant προσφέρει συμβουλευτικές και underwriting υπηρεσίες και συναλλαγές εξυπηρέτησης δανείων σε ελληνικές τράπεζες, θεσμικά funds και εναλλακτικούς φορείς διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καλύπτοντας όλο το φάσμα των μη εξυπηρετούμενων κατηγοριών δανείων.

website: qquant.gr