Ο όμιλος Profile έχει ηγετική παρουσία στον τομέα της πληροφορικής εντός και εκτός συνόρων με εξειδίκευση στην ανάπτυξη λύσεων για τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα. Οι πλατφόρμες που αναπτύσσει έχουν διακριθεί από διεθνείς οίκους αξιολόγησης βάσει ευελιξίας και καινοτομίας. Οι λύσεις του καλύπτουν όλο το εύρος των τραπεζικών εργασιών Digital, Core Banking, Treasury Risk Management, αλλά και ολοκληρωμένη διαχείριση επενδύσεων.

website: profilesw.com