Η IBM είναι κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος hybrid cloud, τεχνητής νοημοσύνης και επιχειρηματικών υπηρεσιών, βοηθώντας πελάτες σε περισσότερες από 175 χώρες να αντλήσουν γνώση από τα δεδομένα τους, να ενοποιήσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες τους, να μειώσουν το κόστος  και να αποκτήσουν  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους κλάδους που δραστηριοποιούνται. Σχεδόν 3.000 κυβερνητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις σε καίριους κλάδους  όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες και η υγειονομική περίθαλψη βασίζονται στην πλατφόρμα hybrid cloud της IBM και στο Red Hat OpenShift για να υλοποιήσουν τους ψηφιακούς μετασχηματισμούς τους γρήγορα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Οι επαναστατικές  καινοτομίες της IBM στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, των κβαντικών υπολογιστών, των λύσεων cloud ανά κλάδο και οι επιχειρηματικές  υπηρεσίες  προσφέρουν ανοιχτές και ευέλικτες επιλογές στους πελάτες της, σε συνδυασμό με την πάγια   δέσμευση της IBM σε αρχές όπως  εμπιστοσύνη,  διαφάνεια,    υπευθυνότητα,  συμμετοχή καθώς και  παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ibm.com