Διευθύνουσα Σύμβουλος, Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ Α.Ε.

Η Σταυρούλα Καμπουρίδου είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ Α.Ε. από τον Ιανουάριο 2021. H εταιρεία ΔΙΑΣ είναι ο Εθνικός Φορέας Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών.

Πριν από τη ΔΙΑΣ, ηγήθηκε των πρωτοβουλιών FinTech, ως Σύμβουλος του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), όπως της δημιουργίας του Hub τον Μάρτιο του 2019 και του Regulatory Sandbox  που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν ενταχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών Πληροφορικής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και υπεύθυνη για την προμήθεια υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Πριν από αυτό ήταν Διευθύντρια Πωλήσεων Εξοπλισμού στην IBM, υπεύθυνη για τους τομείς των Τραπεζών και Τηλεπικοινωνιακών εταιρειών. Βραβεύτηκε με το «Rookie of the Year» ως η νέα πρόσληψη με τις υψηλότερες πωλήσεις στην IBM Ευρώπης.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών με διάκριση, και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Stanford των ΗΠΑ με πλήρη υποτροφία.